MUTATIO - Erhan Kolbaşı

Dünya gezegeni -tıpkı sonsuz evreni paylaştığımız diğer gezegenler gibi- bir tekamül okuludur ve evrendeki tüm varlık sistemleri, kendilerinden altta olanların elinden tutarak yukarıya çekmekle yükümlüdürler. ​

Dünya dışı varlık sistemleri, adına Ruhsal İdare Mekanizması (RİM) dediğimiz o kudretin birer uzantısı gibi hareket ederek, on binlerce insanla, kapalı, sınırlı, bireysel temas içindeler. Bu temaslar devasa bir bilinç dönüşümüne işaret ediyor.

Bu kitap, “Dünya Dışı Temas Araştırması Oluşumu” tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Dünya Dışı Temas Kamuoyu Araştırması” verilerinden yararlanılarak, “SADIKLAR PLANI TEBLİĞLERİ” ve “İLAHİ NİZAM ve KAİNAT” bilgilerinin ışığında hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

Ülkemiz büyük bilgi akışlarına sahne olmuş, 1959 yılında nakledilen ve Bedri Ruhselman tarafından derlenen “İlahi Nizam ve Kainat” bilgileri, ardından 1961-1974 yılları arasında “Sadıklar Planı Ruhsal Bilgileri”yle, ruhsal/evrensel ilkeler ile varoluş dinamiklerine dair çok yüksek düzeyli bilgiler insanlığa hediye edilmiştir.

Dünya dışı temaslar gibi son derece kritik bir konunun artık UFO görüntülerinden, ayrıca “magazinsel” ve “korku odaklı” yaklaşımlardan bir an önce kurtarılarak, hak ettiği düzeyde ele alınması, “olmakta olanın” sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde, çok daha geniş bir perspektiften anlaşılması gerekiyor.

MUTATIO, insanlık ailesi olarak deneyimlediğimiz büyük değişimin dünya dışı temaslarla bağlantılı boyutunun, TEMASÇI İFADELERİ VE YÜKSEK RUHSAL BİLGİLER penceresinden, geniş bir raporudur.

Enstitü Yayınları’ndan yayınlanan Erhan Kolbaşı'nın bu eseri okuyucuları ile buluşmaktadır.
%28indirim
₺ 65.00
47.00

Benzer Ürünler